Vi skapar förtroende och relation i digitala miljöer

Dagnå UX hjälper organisationer, vårdgivare och forskningsgrupper att skapa digitala verktyg för psykologisk behandling, hjälp till självhjälp, utbildning eller stöd för beteendeförändring. Psykologisk behandling förutsätter förtroende och trygghet i relationen mellan patient och behandlare. Det gäller lika mycket när vården digitaliseras.

Våra projekt och uppdragsgivare finns inom tre områden:

Vård

Analys och processkartläggning för att effektivisera och tillgängliggöra vård. Digitalisering för ökad compliance eller psykoedukation.

Forskning

Koncept och digitala verktyg för nya metoder, befintliga manualer, behandling på distans eller insamling av data.

Folkhälsa

Förebygga psykisk ohälsa. Hjälp till självhjälp, ökad kunskap och stöd till beteendeförändring i tidigt skede.

UX = Användarupplevelse = Framgångsfaktor

När det gäller att föra över en psykologisk behandling eller kommunicera självhjälp för beteendeförändring till en digital miljö så är perspektiven inom UX (User eXperience) avgörande. Ofta befinner sig målgruppen i en situation i livet som medför kognitiva svårigheter och nedsatt förmåga till motivation. Att då kommunicera ny information och övningar att träna på, innebär att innehållet noggrant behöver formas och presenteras så att inte användaren översköljs av information. Digital behandling fungerar dåligt om användaren får för många uppgifter på en gång eller fastnar i hur de ska hitta information och det är oklart vad de förväntas att göra.

Perspektiven inom UX är så många fler än hur knappar och navigation utformas. UX inkluderar hela upplevelsen inklusive användarens situation och miljö. När vi utformar appar eller andra digitala verktyg inom psykologisk behandling behöver vi kunna sätta oss in i målgruppens situation och perception på så många olika sätt vi kan. Genom att jobba med erfarna psykologer och behandlare får vi en pusselbit, genom att testa på patienter med egen erfarenhet får vi en annan. Den viktigaste pusselbiten får vi när vi förstår vad som är den viktigaste komponenten för en förändring.

Uppdragsgivare

Våra kunder är ofta behandlare, verksamhetsutvecklare eller forskare inom en organisation, landsting, sjukhus eller universitet. Vi arbetar nära verksamheten med implementering av nya metoder, digitalisering av befintliga processer eller införande av nya idéer som förbättrar vården.

Projekt

Plattform för KBT över internet

Forskningsprojekt för psykiatrisk behandling (KBT) av ungdomar med IBS (FGID), OCD och ångestsyndrom, Uppdragsgivare: Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg för strategiskt förbättringsarbete

Genombrott är ett digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården. Metoden är inspirerad av Breaktrough Series från Institute for Healthcare Improvement.

Smart stöd för elevhälsan

Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) producerar ett digitalt metodstöd för elevhälsan tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.

Medarbetare

Vi skräddarsyr arbetsgrupper efter projektets behov från vårt nätverk av konsulter inom olika expertområden.

Gunnar Dagnå

Projektledare, konceptutvecklare, UI/UX designer med stort intresse för psykologi och behandlingsmetoder.

gunnar@dagnaux.se

Hannes Aurell

Katalysator för koncept- och verksamhetsutveckling. Avhoppad kaospilot med intresse för transformativa utvecklingsprocesser.

hannes@dagnaux.se

Fredrik Snellman

Learning designer och grafisk formgivare med pedagogik och lärande i fokus för användaren.

fredrik@dagnaux.se

Björn Nordqvist

Utvecklare frontend och backend med stark känsla för form och interaktion. Renässansmänniska och enmansorkester.

bjorn@dagnaux.se

Samarbetspartners

Vi har avtal som underkonsulter till de vanligaste upphandlade IT-leverantörerna inom offentlig sektor vilket säkrar framtida drift och förvaltning samt att vi följer de standarder och lagkrav som gäller.