FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst för Sveriges kommuner som förenklar mottagandet av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj.

Via FamiljehemSverige kan personer som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj dels öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt anmäla sitt intresse direkt till kommunen. E-tjänsten FamiljehemSverige skattar alla intresseanmälningar som kommer in, så att det blir lättare för kommunen att sortera och prioritera.

Alla som vill bli familjehem erbjuds ett självtest
Om kommunen är ansluten till FamiljehemSverige och någon anmäler intresse via telefon, e-post eller kommunens webbplats hänvisas de vidare till e-tjänsten FamiljehemSverige. Där erbjuds bland annat ett självtest som består av 15 frågor och ger en uppfattning om vad åtagandet som familjehem innebär.

Om resultatet av självtestet är positivt uppmanas användaren även att fylla i ett frågeformulär via en säker kommunikationsplattform, SecureMailbox.

De uppgifter som en person lämnar i frågeformuläret skattas automatiskt och skickas sedan till den eller de kommuner som personen har valt att skicka ansöka till. Skattningen ger kommunen en översikt på hur ansökan kan prioriteras.

Frågorna till självtestet och frågeformuläret bygger på frågor från bedömningsmetoden BRA-fam (Bedömning och Rekrytering Av familjehem). Det är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem som Socialstyrelsen har utvecklat. Skattningen av svaren har arbetats fram av en referensgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting.