Barninternetprojektet (BIP) är ett projekt som drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet, Internetpsykiatrienheten på Psykiatri Sydväst och Linköpings Universitet.

Öka tillgängligheten
Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar. En teknisk plattform har utvecklats och just nu pågår studier på behandling av ångeststörningar, tvång och funktionell magsmärta. Under de närmaste åren kommer vi att undersöka behandlingarnas effekt i kliniska studier.

För barn och deras föräldrar
Internetförmedlad behandling kan liknas vid en självhjälpsbok på internet. Den stora skillnaden är att man har regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på frågor och ge feedback på det arbete man gör.

Behandlingarna innehåller texter, filmer, animationer och övningar där vi förklarar hur olika problem uppstår och vidmakthålls och hur man kan göra för att minska dem. Vissa delar riktar sig till föräldrar och vissa delar riktar sig till barn/ungdomar. Man har en egen behandlare som man har kontakt med genom plattformen eller via telefon.

Exempel på behandlingar:
BIP Våga arbetar framförallt med att uteckla och utvärdera en internetförmedlad KBT-behandling för barn (8-12 år) med ångeststörningar, BIP Våga. BIP OCD är ett forskningsprojekt som utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för ungdomar med tvångssyndrom, OCD. BIP IBS utvecklar internetförmedlad KBT-behandling för ungdomar med funktionell magsmärta.