Metodstöd för Elevhälsan är till för att stödja elevhälsan i deras hälsofrämjande och förebyggande uppdrag genom att konkretisera och tillgängliggöra olika arbetssätt, med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Utvecklat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens.

Arbetet startade med en insamling av lokalt material från elevhälsan och framställning av texter som under en workshop bearbetades av representanter från elevhälsan. Efter omvärldsbevakning och fortsatt insamling av goda exempel har en första version tagits fram på webben och sommaren 2017 skickades de första texterna ut på remissrunda. Betaversionen finns ute sedan våren 2018.