Snorkel är ett samarbete mellan kommun och landsting (barn-och ungdomspsykiatrin) i Uppsala län. Det är en förebyggande verksamhet gällande barn/ungdomar med nedstämdhet/oro/ångest och riktar sig främst till personer inom skolans elevhälsa och socialtjänsten som arbetar med dessa.