Hemuppgiften är resultatet av ett metodutvecklingsprojekt inom BUP som undersöker möjligheten att använda smartphones som stöd i olika behandlingar.

Ett syfte är att utveckla IT-stöd så nära verksamheten som möjligt och sedan ta med erfarenheter och ramverk för att pröva koncept på flera behandlingar och metoder.

Ökad compliance
Hemuppgiften fungerar som ett minnesstöd och träningsverktyg mellan regelbundna möten med en behandlare. Syftet är ökad compliance och inte att ersätta vanlig behandling.

Patienten kan
– Träna på nya beteenden
– Repetera innehåll eller övningar som behandlare gått igenom
– Registrera olika uppgifter
– Bli påmind om registrering, träna eller gå igenom hemuppgifter

Behandlaren kan
– individualisera innehållet för patienten 
genom ett separat admin.
– individualisera innehåll, påminnelser och meddelanden.
– skapa generellt innehåll som kan användas av flera patienter