Webbverktyget Följupp.nu är till för att alla de funktioner inom kommunen, regionen och landstinget som är involverade i arbetet med sociala investeringar ska få en tydlig överblick av satsningarna. Verktyget gör det också lättare att följa upp och utvärdera satsningen, eftersom det samlar processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe.